Hubungi   (0717) 421303   biologi@ubb.ac.id

Struktur Organisasi


Ketua Prodi Biologi          : Henny Helmi, S.Si., M.Si

Sekretaris Prodi Biologi   : Dr. Rahmad Lingga, S.Si., M.Si.

Staff Prodi Biologi            : 1. Winsi Ratnasari, S.Kom; dan 2. Suratman

Kepala Lab. Biologi          : Monica Kharisma Swandi, S.Si., M.Si.

Staff Penunjang Lab         : Siti Aminah, S.Si.

Dosen Tetap Program Studi Biologi :

 1. Dr. Eddy Nurtjahya, M.Sc.
 2. Budi Afriyansyah, S.Si., M.Si.
 3. Henny Helmi, S.Si., M.Si.
 4. Nur Annis Hidayati, S.Si., M.Si
 5. Dr. Rahmad Lingga, S.Si., M.Si
 6. Anggraeni, S.Si., M.Si
 7. Eka Sari, S.Si., M.Si.
 8. Robika, S.Si., M.Si
 9. Henri, S.Si., M.Si
 10. Riko Irwanto, S.Pd., M.Sc.
 11. Monica Kharisma Swandi, S.Si., M.Si
 12. Salmi, S.Si., M.Biomed