Hubungi   (0717) 421303   biologi@ubb.ac.id ubbbiologi@gmail.com

Struktur Organisasi


Ketua Prodi Biologi          : Dr. Rahmad Lingga, S.Si., M.Si

Sekretaris Prodi Biologi   : Monica Kharisma Swandi, S.Si., M.Si.

Staff Prodi Biologi            : 1. Winsi Ratnasari, S.Kom; dan 2. Suratman

Kepala Lab. Biologi          : Anggraeni, S.Si., M.Si.

Staff Penunjang Lab         : Siti Aminah, S.Si.

Dosen Tetap Program Studi Biologi :

 1. Dr. Eddy Nurtjahya, M.Sc.
 2. Budi Afriyansyah, S.Si., M.Si.
 3. Dr. Henny Helmi, S.Si., M.Si.
 4. Nur Annis Hidayati, S.Si., M.Si
 5. Dr. Rahmad Lingga, S.Si., M.Si
 6. Anggraeni, S.Si., M.Si
 7. Eka Sari, S.Si., M.Si.
 8. Robika, S.Si., M.Si
 9. Henri, S.Si., M.Si
 10. Riko Irwanto, S.Pd., M.Sc.
 11. Monica Kharisma Swandi, S.Si., M.Si
 12. Rinny Saputri, S.Si., M.Si
 13. A. Arsyadi, S.Si., M.Si., M.Agr